ΤΟΜΕΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Γ' Ταξη:

Μαθήματα Ειδικότητας

Ωρες

1.

Προγραμματισμός Υπολογιστών
3Θ+2Ε

2.

Δίκτυα Υπολογιστών
3Θ+2Ε

3.

Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
4.
Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
5.
Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών

6.

Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών
 
Σύνολο Ωρών Ειδικότητας
23

Περίγραμμα Ειδικότητας:

Η ειδικότητα Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ δίνει έμφαση στην Τεχνική Υποστήριξη των Πληροφοριακών Συστημάτων (εγκατάστασης, συντήρησης) καθώς και σε Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων. Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί:

 • Στο Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα
 • Σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, εκπαιδευτικές μονάδες κ.α., καθώς επίσης και σε φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής
 • Σε επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα πληροφορικής, σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκτυα υπολογιστών και δικτυακές υπηρεσίες ή αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές λογισμικού
 • Σε επιχειρήσεις που προωθούν και πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής, δικτυακό εξοπλισμό και δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές λογισμικού
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας π.χ. γραφείο υποστήριξης και προώθησης δικτυακού εξοπλισμού και δικτυακών υπηρεσιών


Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ μπορεί να :

 1. Αναλαμβάνει αυτοδύναμα - αυτόνομα όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση συστημάτων ενός χρήστη και απλών τοπικών δικτύων
 2. Αναλαμβάνει υπό την επίβλεψη, τον έλεγχο και τις οδηγίες κάποιου υπευθύνου όσα αναφέρονται σε μεγαλύτερα συστήματα, μεγαλύτερα δίκτυα, το Διαδίκτυο, ή άλλες δραστηριότητες
 3. Κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής
 4. Υποστηρίζει, ως προς την χρήση των συστημάτων, τους πελάτες ή τους χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών
 5. Πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορικής και διαδικτυακό εξοπλισμό
 6. Αναπτύσσει απλές εφαρμογές πληροφορικής
 7. Διαχειρίζεται εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών
 8. Εγκαθιστά, υποστηρίζει και συντηρεί εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών
 9. Αναπτύσσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και Διαδικτύου
 10. Δημιουργεί ιστοσελίδες και συντηρεί το περιεχόμενό τους

Επαγγελματικά Δικαιώματα Ειδικότητας:

Δεν απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για τους αποφοίτους της ειδικότητας Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ.

 
Video: Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
Πηγή:Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού (www.mysep.gr)