ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 'ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ COVID'

Το 1ο ΕΠΑΛ Σερρών, για 3η συνεχόμενη χρονιά, υλοποίησε Σχέδιο Δράσης με τίτλο 'ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ COVID' στα πλαίσια του προγράμματος 'Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ'.


Το πρόγραμμα 'ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ'

Το πρόγραμμα 'Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.', που εφαρμόζεται από το σχολικό έτος 2018-19 σε όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας, περιλαμβάνει διάφορες δράσεις και το 1ο ΕΠΑΛ Σερρών υλοποίησε το ανωτέρω Σχέδιο Δράσης στα πλαίσια σχετικής δράσης του προγράμματος.

Τα 'Σχέδια Δράσης' έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη της προσωπικότητας, της κοινωνικότητας, των δεξιοτήτων και των κλίσεων κάθε μαθητή. Μέσω των Σχεδίων, προάγεται η συνεργασία μεταξύ των καθηγητών και μαθητών και ενισχύονται οι δράσεις εξωστρέφειας του σχολείου, οι οποίες παράλληλα προσφέρουν στους μαθητές ευκαιρίες για να βιώσουν επιτυχίες και να αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση τους.

Οι μαθητές, με τη στήριξη των καθηγητών, υλοποιούν ένα σχέδιο δράσης (project), το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες υποδράσεις σε διάφορες θεματικές περιοχές. Κατά τη διάρκεια του έργου επιλέγουν σχεδιάζουν, ερευνούν, δημιουργούν, πειραματίζονται και επιλύουν προβλήματα.

Βασικοί στόχοι είναι η ενίσχυση του σχολείου ως κοινότητα, η επαύξηση του κύρους του, η περαιτέρω σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία, η ανασκευή προκαταλήψεων της κοινής γνώμης και η βελτίωση της ελκυστικότητας του ΕΠΑΛ, μέσα από τη θεσμική υποστήριξη της δημιουργικότητας, της καινοτομίας, και της κοινωνικής ευθύνης.

Τα Σχέδια Δράσης είναι projects τύπου STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) αλλά ενδέχεται να αφορούν και κοινωνικά θέματα, δράσεις ψυχαγωγίας και πολιτισμού στο πλαίσιο των οποίων δύναται να δημιουργηθεί αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό.


Το Σχέδιο Δράσης του 1ου ΕΠΑΛ Σερρών

Το Σχέδιο Δράσης που υλοποιήσαμε το σχολικό έτος 2020-2021 περιλαμβάνει 2 Υποδράσεις:

 • Υποδράση 1: Εκπαιδευτικό Σύστημα Συνδυαστικών Ψηφιακών Κυκλωμάτων

  Στην Υποδράση αυτή αναπτύχθηκε ένα εκπαιδευτικό βοήθημα για την διδασκαλία των συνδυαστικών ψηφιακών κυκλωμάτων με βασικό στόχο να δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα να εφαρμόσουν, αλλά και να αναπτύξουν περαιτέρω, γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη φοίτησή τους, μαθαίνοντας να εργάζονται σε ομάδες και εφοδιάζοντάς τους παράλληλα με ένα εκπαιδευτικό βοήθημα που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.

  Το φυσικό αντικείμενο της Υποδράσης είναι η κατασκευή μιας ηλεκτρονικής συσκευής η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να μελετούν τη λειτουργία διαφόρων ψηφιακών κυκλωμάτων, τα οποία διδάσκονται στο σχολείο, χωρίς να αναλώνουν χρόνο στο να κατασκευάσουν αυτά τα κυκλώματα. Το μέγεθος της συσκευής θα είναι μικρό, περίπου σε διαστάσεις Α4, ώστε να είναι εύχρηστη και φορητή, θα υλοποιηθεί σε πλαστικό κουτί ηλεκτρονικών κατασκευών και θα μπορεί να λειτουργήσει είτε με 220V AC είτε με μπαταρίες. Κατά τη λειτουργία της συσκευής, τα δεδομένα στα ψηφιακά κυκλώματα που θέλει να μελετήσει ο μαθητής θα δίνονται με μια σειρά διακόπτες, κοινούς για όλα τα κυκλώματα και η έξοδος των κυκλωμάτων αυτών θα φαίνεται με φωτοδιόδους LED ή οθόνη LCD. Όλες οι συνδέσεις που θα μπορούν να κάνουν οι μαθητές θα είναι εξωτερικές και θα γίνονται με καλώδια μικρού μήκους.

  Πέρα από τις δεξιότητες στα ηλεκτρονικά οι μαθητές χρησιμοποίησαν την τεχνική της μεταξοτυπίας για να εκτυπώσουν τις ενδείξεις στην πρόσοψη της συσκευής, αποκτώντας γνώσεις και στις εκτυπώσεις πάνω σε διάφορα υλικά.

  Οι θεματικές περιοχές της Υποδράσης είναι οι Τέχνες-Πολιτισμός και Τεχνολογία.

  Η πλακέτα στα πρώτα
  στάδια κατασκευής

  Η πλακέτα έτοιμη στο
  κουτί της

  Η κατασκευή και μέρος
  των καλωδιώσεων

  Η ολοκληρωμένη
  κατασκευή

  Η ολοκληρωμένη
  κατασκευή

  Η ολοκληρωμένη
  κατασκευή


 • Υποδράση 2: Εικονική μαθητική επιχείρηση κομμωτικής

  Στην Υποδράση αυτή παρήχθησαν δύο προϊόντα κομμωτικής με αγνά φυσικά συστατικά, μια μάσκα μαλλιών (HAIR MASK) και ένα θεραπευτικό λάδι μαλλιών (HAIR OIL) με βασικό στόχο να αξιοποιηθεί ο φυσικός πλούτος της ελληνικής γης, να προσφερθούν στον Έλληνα καταναλωτή προϊόντα βασισμένα σε φυτικά συστατικά, να γνωρίσουν βασικές αρχές επιχειρηματικότητας αλλά κυρίως να ζήσουν τα παιδιά τη χαρά της δημιουργίας.

  Μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Σερρών δημιούργησαν την δική τους μαθητική εικονική επιχείρηση. Τα παιδιά δούλεψαν σε ομάδες εργασίας με σκοπό να δημιουργήσουν προϊόντα μαλλιών. Δημιουργήθηκαν ομάδες σύμφωνα με τις ικανότητες και τις δεξιότητες των παιδιών οι οποίες συνεργάστηκαν μεταξύ τους.

  Τα προϊόντα που παρήχθησαν είναι βιολογικά καθώς τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε τα πήραμε από τη φύση και από την ευρύτερη περιοχή των Σερρών και της Ελλάδας γενικά, έχοντας πολλές ευεργετικές ιδιότητες για την επιδερμίδα και εξαιρετικές ιδιότητες για τα μαλλιά.

  Οι θεματικές περιοχές της Υποδράσης είναι οι Υγεία και Επιχειρηματικότητα.

  Οι πρώτες ύλες παρασκεής
  των πριόντων

  Μαθητές που συμμετέχουν
  στην υποδράση

  Οι συσκευασίες που θα
  διατίθενται τα προϊόντα

  Τα δύο έτοιμα προϊόντα
  στις συσκευασίες τους

  Τα δύο έτοιμα προϊόντα
  στις συσκευασίες τους

  Τα δύο έτοιμα προϊόντα
  στις συσκευασίες τους

 

 • Υποδράση Διάχυσης: Διάχυση αποτελεσμάτων του Σχεδίου Δράσης

  Σκοπός της υποδράσης αυτής είναι να προβληθεί το έργο των μαθητών και των εκπαιδευτικών του σχολείου μας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος. Στόχος είναι η γνωστοποίηση στην ευρύτερη μαθητική κοινότητα και στην πόλη των Σερρών της εργασίας των μαθητών που συμμετέχουν στις δύο Υποδράσεις με σκοπό αφ ενός την προβολή της και αφ ετέρου την ευαισθητοποίηση και άλλων μαθητών στην εμπλοκή σε ομαδικές εργασίες. Επιπλέον, ένας ακόμη στόχος είναι να μπορούν οι μαθητές να συνεργάζονται ως ομάδα και να κατανέμουν αρμοδιότητες προκειμένου να πετύχουν την καλύτερη δυνατή προβολή κάθε έργου τους και να αναπτύξουν τη δημιουργική και κριτική τους ικανότητα.

  Στα πλαίσια της Υποδράσης αυτής υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

  • Αφίσα προβολής των Υποδράσεων
  • Βίντεο προβολής των Υποδράσεων
  • Μπλουζάκια προβολής των Υποδράσεων και του σχολείου
  • Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις δράσεις του σχολείου στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης
  • Προβολή του Σχεδίου Δράσης στην Ιστοσελίδα και στη σελίδα μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) του 1ου ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ

H αφίσα διάχυσης του
Σχεδίου Δράσης

To ενημερωτικό δίπτυχο
φυλλάδιο, εξωτερική όψη

To ενημερωτικό δίπτυχο
φυλλάδιο, εσωτερική όψη