ΤΟΜΕΑΣ:ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Οχημάτων

Γ' Ταξη:

Μαθήματα Ειδικότητας

Ωρες

1.

Στοιχεία Μηχανών

2.

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ
3Θ+4Ε

3.

Συστήματα Αυτοκινήτου
3Θ+4Ε

4.

Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων
2Θ+4Ε
 
Σύνολο Ωρών Ειδικότητας
23

Περίγραμμα Ειδικότητας:

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Οχημάτων αποκτά δεξιότητες που τον καθιστά ικανό εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, όπως:

 • Έλεγχο λειτουργίας επισκευή, συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου
 • Έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού του αυτοκινήτου


Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Οχημάτων έχει τη δυνατότητα να εργαστεί:

 • Στους οργανισμούς ΔΕΚΟ-Δημόσιες υπηρεσίες
 • Σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων-οχημάτων
 • Σε βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων
 • Σε εταιρείες εμπορίας ηλεκτρολογικών & ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων
 • Σαν ελεύθερος επαγγελματίας


Επαγγελματικά Δικαιώματα Ειδικότητας:

Επαγγελματικές άδειες των αποφοίτων της ειδικότητας Τεχνικός Οχημάτων με βάση τη νομοθεσία: Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198Α/17.10.2012):

 • Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης δραστηριότητας Βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργων (μόνο με το πτυχίο)
 • Χειριστής μηχανημάτων έργου ομάδας Β,' που ανήκει στη 2η βαθμίδα (βεβαίωση αναγγελίας +100 ημερομίσθια + εξετάσεις)
 • Χειριστής μηχανημάτων έργου ομάδας Α', που ανήκει στη 3η βαθμίδα (βεβαίωση αναγγελίας + 150 ημερομίσθια στην Α' ομάδα + εξετάσεις)


Επαγγελματικές άδειες των αποφοίτων της ειδικότητας Τεχνικός Οχημάτων με βάση τη νομοθεσία:Π.Δ. 113/2012 (ΦΕΚ 198Α/17.10.2012):

 • Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης δραστηριοτήτων βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργων (μόνο με το πτυχίο)
 • Χειριστής μηχανημάτων έργων 2ης βαθμίδας, δηλαδή για μηχανήματα Β' ομάδας (βεβαίωση αναγγελίας +100 ημερομίσθια + εξετάσεις)
 • Χειριστής μηχανημάτων έργων 3ης, δηλαδή για μηχανήματα Α'ομάδας (βεβαίωση αναγγελίας + 150 ημερομίσθια από τα οποία τα 50 στην Α' ομάδα + εξετάσεις)


Εκκρεμεί η απόδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που προβλέπονται από τον Ν.1575/85 (ΦΕΚ 207Α/11.12.85), άρθρο 18 Ν.3185Α/2003 (ΦΕΚ 229Α/26.09.2003):

 • Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων οποιασδήποτε ειδικότητας του άρθρου 2 του Ν.1575/85 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3185/2003


Video: Τεχνικός Οχημάτων
Πηγή:Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού (www.mysep.gr)