ΤΟΜΕΑΣ:ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού

Γ' Ταξη:

Μαθήματα Ειδικότητας

Ωρες

1.

Στοιχεία Μηχανών

2.

Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού
3Θ+5Ε

3.

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού
3Θ+4Ε

4.

Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού
1Θ+2Ε

5.

Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού
 
Σύνολο Ωρών Ειδικότητας
23

Περίγραμμα Ειδικότητας:

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού μπορεί να:

 • Ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες και τις προδιαγραφές του μελετητή και του κατασκευαστή
 • Εφαρμόζει τους κανονισμούς ασφαλείας
 • Χρησιμοποιεί σωστά τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα ελέγχου
 • Εργαστεί σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής και επαγγελματικής ψύξης και εγκαταστάσεις κεντρικού και βιομηχανικού αερισμού και κλιματισμού
 • Ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων και ψυκτικών εγκαταστάσεων
 • Ασχοληθεί με την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή τόσο τοπικών κλιματιστικών μονάδων όσο και κεντρικών κλιματιστικών εγκαταστάσεων
 • Απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως μισθωτός σε επιχειρήσεις (βιομηχανίες κατασκευής ψυγείων και κλιματιστικών, εμπορικές και εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων) και ως τεχνίτες συντήρησης


Επαγγελματικά Δικαιώματα Ειδικότητας:

Βεβαιώσεις Αναγγελίας & Άδειες Τεχνιτών, Αρχιτεχνιτών & Εργοδηγών Ψυκτικών με βάση τη νομοθεσία: Π.Δ 1/2013 (ΦΕΚ 3Α/08.01.2013), ΟΔΗΓΟΣ για τα Τεχνικά Επαγγέλματα, Εκδοση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2022.

Επαγγελματικές άδειες των αποφοίτων της ειδικότητας Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού με βάση τη νομοθεσία: Π.Δ 1/2013 (ΦΕΚ 3Α/08.01.2013, άρθρο 5) :

 • Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης δραστηριότητας τεχνίτη Ψυκτικού (μόνο με το πτυχίο)
 • Αδεια Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού (Βεβαίωση αναγγελίας + 2 χρόνια προϋπηρεσία + εξετάσεις)
 • Αδεια Εργοδηγού Ψυκτικού (Αδεια Αρχιτεχνίτη + 1 χρόνος προϋπηρεσία + εξετάσεις)


Επαγγελματικές άδειες των αποφοίτων της ειδικότητας Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού με βάση τη νομοθεσία: Π.Δ 1/2013 (ΦΕΚ 3Α/08.01.2013, άρθρο 12) :

 • Πιστοποιητικό κατηγορίας III ή IV του άρθρου 4 του κανονισμού 303/2008 της επιτροπής της Ε.Ε. (πτυχίο + βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης από φορέα αξιολόγησης
 • Πιστοποιητικό κατηγορίας II του άρθρου 4 του κανονισμού 303/2008 της επιτροπής της Ε.Ε. (Άδεια Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού)
 • Πιστοποιητικό κατηγορίας I του άρθρου 4 του κανονισμού 303/2008 της επιτροπής της Ε.Ε. (Άδεια Εργοδηγού Ψυκτικού)


Video: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού
Πηγή:Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού (www.mysep.gr)