ΤΟΜΕΑΣ:ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου

Γ' Ταξη:

Μαθήματα Ειδικότητας

Ωρες

1.

Στοιχεία Μηχανών

2.

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

3.

Συντήρηση και Επισκευή Εγκαταστάσεων Καύσης Υγρών και Αερίων Καυσίμων
2Θ+3Ε

4.

Ύδρευση – Αποχέτευση
1Θ+3Ε

5.

Κατασκευή και Λειτουργία Κεντρικής Θέρμανσης
1Θ+5Ε

6.

Σχέδιο Ειδικότητας
 
Σύνολο Ωρών Ειδικότητας
23

Περίγραμμα Ειδικότητας:

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου μπορεί να:

  • Ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή δικτύων για την εξαναγκασμένη ή φυσική κυκλοφορία ρευστών (με τις απαραίτητες συσκευές και όργανα) ακολουθώντας τις τεχνικές οδηγίες, τις προδιαγραφές και τους σχετικούς κανονισμούς
  • Κατασκευάζει, ελέγχει και συντηρεί δίκτυα πετρελαίου και αερίων καυσίμων
  • Εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις οικιακές εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίων καυσίμων
  • Εγκαθιστά ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων
  • Εγκαθιστά ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίων καυσίμων
  • Εγκαθιστά ελέγχει και συντηρεί όργανα, αυτοματισμοί και ηλεκτρικά κυκλώματα στις θερμικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων
  • Κατασκευάζει, ελέγχει και συντηρεί συστήματα θερμικών εγκαταστάσεων


Επαγγελματικά Δικαιώματα Ειδικότητας:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου περιέχονται στο Π.Δ. 115/2012 (ΦΕΚ 200Α/17.10.2012, άρθρο 12).


Video: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών
Πηγή:Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού (www.mysep.gr)