ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:Κομμωτικής Τέχνης

Γ' Ταξη:

Μαθήματα Ειδικότητας

Ωρες

1.

Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ

2.

Υγιεινή

3.

Υγιεινή Κόμης Τριχωτού Κεφαλής -Τοξικολογία- Δερματολογία

4.

Εργαστήριο Τεχνικών Εργασιών
5.
Καλλιτεχνικά Χτενίσματα
6.
Τεχνολογία Υλικών
7.
Βασικές Εφαρμογές Κομμωτικής ΙΙ
 
Σύνολο Ωρών Ειδικότητας
23

     

Περίγραμμα Ειδικότητας:

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Κομμωτικής Τέχνης με την υψηλή του κατάρτιση είναι ικανός στις κομμώσεις ανδρών και γυναικών καθώς και σε εργασίες περιποίησης κόμης, όπως αποχρωματισμός, βαφή, βοστρίχωση (περμανάντ), αποσγούρωση κ.λ.π. Η κατάρτισή του επεκτείνεται στην οργάνωση, διοίκηση, διαχείριση και μάρκετινγκ στο χώρο του κομμωτηρίου και στην αγορά. Οι εργασίες των κομμωτών γίνονται σε χώρους εξοπλισμένους με ειδικά μηχανήματα και όργανα, τηρουμένων όλων των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας.

Οι τομείς απασχόλησης της ειδικότητας Κομμωτικής Τέχνης είναι:

  1. Βιομηχανίες – εταιρίες προϊόντων κόμης
  2. Πωλήσεις προϊόντων κόμης (επισκέψεις, αντιπροσωπείες, σύμβουλοι χρήσης αυτών)
  3. Ελεύθεροι επαγγελματίες – κομμωτήρια
  4. Επικεφαλείς σε μεγάλες μονάδες πολυάριθμου προσωπικού (κομμωτήρια, εμπορικές εταιρίες)
  5. Θέατρο, κινηματογράφος, τηλεόραση, οίκοι μόδας

Επαγγελματικά Δικαιώματα Ειδικότητας:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της ειδικότητας Κομμωτικής Τέχνης περιγράφονται στο Π.Δ. 133/2005 ΦΕΚ 193/Α/02-09-2005 (Έως τη δημοσίευση του Ν. 4281/2014).

Απαιτούνται οι ακόλουθες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος:

  1. Άδεια κουρέα: Πτυχίο
  2. Άδεια κομμωτή: Πτυχίο + 9 μήνες προϋπηρεσία
  3. Άδεια κουρέα Α': 1 έτος προϋπηρεσία κουρέα / κομμωτή + εξετάσεις
  4. Άδεια κομμωτή Α': 2 έτη προϋπηρεσία κουρέα / κομμωτή + εξετάσεις
  5. Άδεια τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών: Πτυχίο + 9 μήνες προϋπηρεσία + εξετάσεις