Το 1ο ΕΠΑΛ Σερρών

σας καλωσορίζει στο Δικτυακό του τόπο

Ο Δ/ντής

Αλμπάνης Γεώργιος  
 
 

Θέματα:

Πρόγραμμα υποβολής Αίτησης-Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 των μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Σερρών, 29/11/2023 (περισσότερα...)

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, 29/11/2023 (περισσότερα...)

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024, υποβολή Αίτησης-Δήλωσης συμμετοχής, 29/11/2023 (περισσότερα...)

Απόφαση λειτουργίας τμημάτων στο Μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024, 25/11/2023 (περισσότερα...)

Εναλλακτική Ενισχυτική διδασκαλία στα ΕΠΑΛ και Πρότυπα ΕΠΑΛ στα Νέα Ελληνικά & Μαθηματικά, 23/11/2023 (περισσότερα...)

Αμοιβή Μαθητευομένων Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας, 22/11/2023 (περισσότερα...)

Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) Στρατιωτικών και λοιπών Σχολών & Υγειονομικές Εξετάσεις ΑΕΝ, 20/11/2023 (περισσότερα...)

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) Σερρών για το σχολικό έτος 2023-24, 17/11/2023 (περισσότερα...)

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατευσίμων κλάσης 2027 (γεννηθέντες το 2006), 16/11/2023 (περισσότερα...)

Τα Ενδοσχολικώς Εξεταζόμενα μαθήματα στο 1ο ΕΠΑΛ Σερρών το σχολικό έτος 2023-2024, 7/11/2023 (περισσότερα...)

Τα Γραπτώς Εξεταζόμενα μαθήματα με την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας της Γ' τάξης ΕΠΑΛ και Π.ΕΠΑΛ, 21/10/2023 (περισσότερα...)

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας 1ου ΕΠΑΛ Σερρών για το σχολικό έτος 2023-24, 13/10/2023 (περισσότερα...)

Ενημέρωση για την πρόσβαση στα Α.Ε.Ι. από τα ΕΠΑΛ και Βάσεις ΕΠΑΛ 2023, 11/10/2023 (Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2023, Βάσεις ΕΠΑΛ 2023)

Τα Γραπτώς Εξεταζόμενα μαθήματα με την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας της Α' και Β' τάξης ΕΠΑΛ, και Π.ΕΠΑΛ, 18/8/2023 (Α' Τάξη, Β' Τάξη)

Αεροφωτογραφίες και λήψεις από drone του 1ου ΕΠΑΛ Σερρών (περισσότερα...)To 1ο ΕΠΑΛ Σερρών συμμετείχε τη σχολική χρονιά 2021-2022 στο πρόγραμμα PISA


To 1ο ΕΠΑΛ Σερρών υλοποίησε τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023
Σχέδια Δράσης στα πλαίσια του Προγράμματος 'Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ'.

 
.