ΤΟΜΕΑΣ:ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

Γ' Ταξη:

Μαθήματα

Ωρες

1.

Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ

2.

Υγιεινή

3.

Κινησιολογία

4.

Φυσικοθεραπεία
2Θ+3Ε
5.
Πρακτική Φυσικοθεραπεία
1Θ+2Ε
6.
Μάλαξη
7.
Φυσικά Μέσα και Εφαρμογή τους
2Θ+3Ε
 
Σύνολο Ωρών Ειδικότητας
23

     

Περίγραμμα Ειδικότητας:

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθός Φυσικοθεραπευτή με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά:

  1. Μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό σε Φυσιοθεραπευτήρια (Ιδιωτικά, Δημόσια), Νοσοκομεία, Ιδρύματα αποκατάστασης, Ιατρεία θεραπευτικών λουτροπηγών, Γυμναστήρια, σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν χώρους γυμναστικής και φυσικής αποκατάστασης.
  2. Πάντοτε με την καθοδήγηση του Φυσιοθεραπευτή προετοιμάζει τον ασθενή για την συνεδρία, γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας των μηχανημάτων, εφαρμόζει απλές ασκήσεις υδροθεραπείας και μάλαξης, στηρίζει ψυχολογικά και συμβουλευτικά τον ασθενή, γνωρίζει τους κανόνες και τα υλικά για την οργάνωση της φυσιοθεραπευτικής συνεδρίας, κρατά και ενημερώνει τα ιστορικά των ασθενών παραγγέλνει, παραλαμβάνει και αποθηκεύει τα αναλώσιμα υλικά, εφαρμόζει τους όρους υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, συνεργάζεται με τους ιδιωτικούς και δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς, για θέματα ασφάλισης των ασθενών