ΤΟΜΕΑΣ:ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:Γραφικών Τεχνών

Γ' Ταξη:

Μαθήματα Ειδικότητας

Ωρες

1.

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

2.

Τεχνολογία Υλικών

3.

Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώμα

4.

Γραφιστικές Εφαρμογές
5.
Τεχνολογία Εκτυπώσεων
1Θ+3Ε
6.
Ψηφιακή Σχεδίαση Εντύπων
7.
Γραμματογραφία
8.
Αγγλικά Ειδικότητας
 
Σύνολο Ωρών Ειδικότητας
23

     

Περίγραμμα Ειδικότητας:

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας των Γραφικών Τεχνών είναι εφοδιασμένοι με τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στον άρτιο και αισθητικό σχεδιασμό εντύπων μέσω παραδοσιακών μεθόδων αλλά κυρίως μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας Η/Υ. Γνωρίζουν επαρκώς τα στάδια παραγωγής έντυπου υλικού και μπορούν να συνδιαλέγονται με την ορολογία του χώρου. Έτσι, μπορούν να αναλάβουν οποιαδήποτε γραφιστική εργασία, μπορούν να σχεδιάζουν και να εκτελούν μακέτες εντύπων στον Η/Υ, να χειρίζονται προγράμματα επιτραπέζιων εκδόσεων και να βοηθούν στην διεκπεραίωση της μακέτας σε όλα τα στάδια που ακολουθούν μέχρι την παράδοση του εντύπου στον πελάτη. Τέλος, γνωρίζουν βασικές τεχνικές λήψης φωτογραφιών σε φυσικό περιβάλλον και στούντιο καθώς και όλες τις τεχνικές σκοτεινού θαλάμου ασπρόμαυρης φωτογραφίας. Όσον αφορά στα επαγγελματικά πεδία, οι απόφοιτοι της ειδικότητας των Γραφικών Τεχνών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑΛ μπορούν να εργαστούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε δημοσιογραφικές επιχειρήσεις, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης , σε εκδοτικούς οίκους, σε διαφημιστικά και δημιουργικά γραφεία, εργαστήρια Γραφικών Τεχνών, κινουμένων σχεδίων. Ακόμα μπορούν να εργαστούν ως βοηθοί σε φωτογραφικά εργαστήρια, σε όλους τους Δημόσιους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΚΟ), σε τράπεζες, στο Εθνικό Τυπογραφείο, σε δήμους και κοινότητες, σε αθλητικούς ομίλους, στον ΕΟΤ, καθώς και σε όλους τους τομείς του Δημοσίου, όπου προβλέπονται δημιουργικά καλλιτεχνικά τμήματα.             

Ο απόφοιτος αποκτά γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να:

 1. Δημιουργεί σχεδιαστικές προτάσεις που θα χρησιμοποιηθούν στην αναπαραγωγή πολλαπλών εντύπων διαφημιστικών και μη
 2. Δημιουργεί εργασίες που αφορούν την παραγωγή έντυπων μέσων
 3. Χρησιμοποιεί τα μέσα οπτικής επικοινωνίας
 4. Χρησιμοποιεί Η/Υ για σχέδια, εικόνες και κείμενα
 5. Χρησιμοποιεί εξειδικευμένο λογιστικό στην διεκπεραίωση εκδοτικών εργασιών σελιδοποίηση, μοντάζ, φιλμοποίηση κλπ)
 6. Συμμετέχει στα διάφορα στάδια παραγωγής των εκτυπώσεων (τυπογραφία, όφσετ, μεταξοτυπία, φλεξογραφία, βαθυτυπία και ψηφιακή εκτύπωση)
 7. Συμμετέχει στα λήψη και εμφάνιση φωτογραφιών
 8. Χρησιμοποιεί τα μηχανήματα γραφικών τεχνών
 9. Χειρίζεται τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο στάδια των εκτυπώσεων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Γραφικών Τεχνών μπορεί να εργαστεί στους ακόλουθους τομείς:

 1. Επιχειρήσεις, οργανισμούς και βιομηχανίες που ασχολούνται με τον σχεδιασμό (design) γραφιστικών εργασιών, τη διαφήμιση, τις εκδόσεις και εκτυπώσεις, καθώς και στα μέσα έντυπης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας
 2. Σε δημόσιους οργανισμούς, στον τομέα των Γραφικών Τεχνών
 3. Σε Εκδοτικές επιχειρήσεις, περιοδικά εφημερίδες κλπ
 4. Σε τυπογραφικές μονάδες (όφσετ, βαθυτυπία, μεταξοτυπία κλπ)
 5. Σε διαφημιστικά και δημιουργικά γραφεία
 6. Σε μεγάλα ιδρύματα, δήμοους και δημόσιους οργανισμούς που εκδίδουν έντυπα
 7. Σαν ελεύθερος επαγγελματίες σχεδιαστής, γραφίστας, διαφημιστής κλπ
 8. Σε εργαστήρια επιγραφών και χαράξεων
 9. Σε εταιρίες πωλήσεων προϊόντων γραφικών τεχνών (χαρτία, μελάνια, Η/Υ, μηχανήματα κλπ)


Video: Γραφικών Τεχνών
Πηγή:Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού (www.mysep.gr)