3. Εργαστήριο Μαθήματος Ειδικότητας Δομικών Εργων
Αποψη του χώρου εργασίας των μαθητών
Αποψη του χώρου εργασίας των μαθητών
Αποψη του χώρου εργασίας των μαθητών
Αποψη του χώρου εργασίας των μαθητών
Αποψη του χώρου εργασίας των μαθητών
Αποψη του χώρου εργασίας των μαθητών