Κατασκευές μαθητών και καθηγητών του τομέα
.
Ομοίωμα Παρθενώνα και οικολογικής κατοικίας
.
Ομοίωμα σε χαρτόνι του 1ου ΕΠΑΛ Σερρών
.
Ομοίωμα οικολογικής κατοικίας και κτιρίου Βλάχων
.
Ομοίωμα σιδηρού οπλισμού ισόγειας κατοικίας και ηφαιστείου
.
Συμμετοχή του τομέα σε έκθεση μαθητικών έργων (ΔΑΙΔΑΛΟΣ)
.
Κατασκευή ομοιώματος Νομαρχίας Σερρών
.
Ομοίωμα από τους μαθητές του Παρθενώνα
.
Ομοίωμα τμήματος περιοχής Νομού Σερρών
.
Ομοίωμα παλαιάς Μητρόπολης της πόλης των Σερρών