Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022


Eνημερώνουμε τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών του 1ου ΕΠΑΛ Σερρών για τη δυνατότητα ένταξης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

  • είτε επειδή οι μαθητές/τριες πάσχουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα
  • είτε επειδή συνοικούν με άτομο/α που πάσχει από υποκείμενο νόσημα που οδηγεί σε σοβαρή ανοσοκαταστολή

Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις αναφέρονται λεπτομερώς στο συνημμένο ΦΕΚ και οι μαθητές/τριες θα πρέπει αυστηρά να υπάγονται σε μία από αυτές και όχι να επικαλούνται άλλα προβλήματα υγείας. Το ίδιο ισχύει και για τους συνοικούντες.

Εφόσον ανήκουν σε κάποια κατηγορία από τις αναφερόμενες στο ΦΕΚ, οι γονείς/κηδεμόνες τους (για ανήλικους μαθητές) ή οι ίδιοι αυτοπροσώπως (αν πρόκειται για ενήλικους) θα προσκομίσουν στον/στη Διευθυντή/ντρια τις αντίστοιχες γνωματεύσεις του θεράποντος ιατρού, ο οποίος θα δηλώνει και την ανάγκη ένταξής τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, θα υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι καλό θα ήταν μέχρι την επόμενη εβδομάδα να έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις από τους γονείς/κηδεμόνες ή από τους/τις ίδιους/ες μαθητές/τριες, για να υπάρξει ο αντίστοιχος προγραμματισμός.

Τέλος, επισημαίνεται ότι θα ικανοποιηθούν αυστηρά και μόνον οι αιτήσεις που αφορούν σε νοσήματα που περιγράφονται στο ΦΕΚ.